Skip to the content

Onzichtbare maar onmisbare schakel

Daar waar het belang van apotheken en farmaceutische labo’s - en hun rol in de gezondheidszorgketen - algemeen erkend worden, wordt de schakel tussen beide spelers vaak vergeten: de groothandelaar-verdelers. Wat is hun rol en waarom zijn zij essentieel voor de duurzaamheid van ons gezondheidszorgsysteem?

Vooraleer bij de patiënt te belanden, leggen medicijnen een lange weg af. Ze worden eerst in een labo vervaardigd, en voor ze in de apotheek terechtkomen, worden ze opgeslagen bij de groothandelaar-verdelers. Laatstgenoemde partij is dus verantwoordelijk voor de opslag van geneesmiddelen voordat deze onder apotheken verdeeld worden. 

Deze tussenstap bespaart apothekers veel beslommeringen. Dankzij de zeer grote en uitgebreide voorraad van de groothandelaars, kunnen zij al hun producten op één plaats bestellen. Dit garandeert ook dat alle geneesmiddelen beschikbaar zijn, zelfs de meer specifieke die slechts zeer sporadisch worden verkocht.

Belangrijker nog is dat de groothandelaar-verdelers de kwaliteit van de geleverde producten moeten kunnen garanderen. Zij zijn het die vervaldata controleren, die toezien of producten vervalst zijn, en die dagelijks de integriteit van de bevoorradingsketen voor de burgers handhaven.

Aangezien groothandelaar-verdelers een cruciale rol spelen voor de volksgezondheid, zijn zij aan een zeer strenge regelgeving onderworpen. Zoals vermeld door de FAGG: de groothandelaars moeten zich houden aan de herziene richtsnoeren over de goede distributiepraktijken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik die op 23 november 2013 in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn bekendgemaakt. Dit strikte juridische kader garandeert niet alleen de betrouwbaarheid van de gezondheidszorg, maar is ook noodzakelijk voor de beheersing van de distributiekosten.

Om de beschikbaarheid van geneesmiddelen voor de burgers te waarborgen en mogelijke tekorten tegen te gaan, slaan groothandelaars voorraden op ter waarde van enkele honderden miljoenen euro's voor enkele duizenden referenties. De groothandelaar-verdelers moeten ook meermaals per dag aan de ongeveer 4.850 Belgische apotheken leveren om ervoor te zorgen dat de patiënten hun behandeling in recordtijd ter beschikking hebben.

Er zijn vandaag nog maar drie groothandelaar-verdelers in België. Het verdwijnen van één van hen zou catastrofaal zijn voor de bevoorrading van apotheken en de instandhouding van de gezondheidsketen voor alle burgers. Inzicht in het feit dat hun rol bij het grote publiek en de autoriteiten om een veilig en doeltreffend gezondheidszorgsysteem in stand te houden verder gaat dan distributie, is nu van essentieel belang om zowel apothekers als het publiek van dienst te kunnen blijven.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bronnen:

Le trajet des médicaments. (s. d.). Pharma Santé. Op 10 juni 2022 overgenomen van https://www.pharmasante.be/pharma_sante/infos-sante/medicaments/le-trajet-des-medicaments/index.html

Grossiste. (12 augustus 2021). BDC.ca. Op 10 juni 2022 overgenomen van https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/grossiste

Le métier de Pharmacien Grossiste – Répartiteur. (23 december 2021). ClubOfficine. Op 10 juni 2022 overgenomen van https://www.clubofficine.fr/blog/les-metiers-de-la-pharmacie/pharmacien-grossiste-repartiteur/

Bonnes Pratiques de Distribution | AFMPS. (s.d.). AFMPS. Op 10 juni 2022 overgenomen van https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/distribution/bonnes_pratiques_de_distribution 

Journal officiel de l’Union européenne. (2013, 23 novembre). Lignes directrices du 7 mars 2013 concernant les bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments à usage humain. EUR-Lex. Op 10 juni 2022 overgenomen van https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1650874740449&uri=CELEX%3A52013XX0308%2801%29

Gacemi, S. (22 juni 2021). Farmaceutische distributie, de essentiële interface tussen de farmaceutische bedrijven en de. Cyclamed. Op 10 juni 2022 overgenomen van https://www.cyclamed.org/la-repartition-pharmaceutique-linterface-incontournable-entre-les-entreprises-du-medicament-et-les-pharmacies-dofficine-10121/

CERP Belgique. (s. d.). CERP Belgique. Op 10 juni 2022 overgenomen van https://www.cerp.be/PUB/FR/CRP910.html

Nombre de pharmacies. (s. d.). APB. Op 10 juni 2022 overgenomen van https://www.apb.be/fr/corp/sante-publique/La-pharmacie/Nombre-de-pharmacies/Pages/default.aspx

Heb je een vraag?