home NL FR print  


 interessante links
Beroepsverenigingen
APB
Algemene Pharmaceutische Bond
APPL
Association Pharmaceutique de la province de Liège
BAF
Brabantse Apothekers Forum
BAM
Beroepsvereniging der Apothekers van Mechelen
De Westvlaamse Apothekersvereniging
 
KAVA
Koninklijke Apothekersvereniging Van Antwerpen
KLAV
Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond
KOVAG
Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild
KAVW
Koninklijke Apothekersvereniging van het Waasland
AVLVA
Apothekers van Aalst
FAB
Federatie van Apothekers van Brussel
KFK
Kempische Farmaceutische Kring
UPHOC
Union Pharmaceutique du Hainaut Occidental
UPSeM
Union Pharmaceutique du Sud de l'Entre-Sambre et Meuse
UPVE
Union Pharmaceutique de Verviers et Eupen
URPC
Union Royale Pharmaceutique de Charleroi
Officiële instanties
FAGG - Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
RIZIV - Rijksdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Zorgtrajecten
Federale Overheidsdienst – Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
Softwarehuizen
Corilus
Officinall
Farmad
IPharma
Sabco
IMS
IMS
Andere nuttige links
Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie
Geneesmiddelenwijzer
Pasteur Instituut (reisadvies/destinatie)
Voorzorgskas voor Apothekers
Magistrale vraagbox KULeuven
GIRP
IFPW
Pharma.be
Orde der apothekers
Vlaamse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (VZA)
RIZIV
Antigifcentrum
Farmabeurs
Bank Van Breda
KBC
Humanitaire hulporganisaties
Memisa
Damiaanactie
Apothekers zonder grenzen
Universiteiten
Katholieke Universiteit Leuven
Universiteit Gent
Universiteit Antwerpen
Vrije Universiteit Brussel
Université Catholique de Louvain, Bruxelles
Université Libre de Bruxelles
Université de Liège
Université de Mons-Hainaut
Université de Namur
Permanente studie
IPSA
Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers
SWAV
Socio-Wetenschappelijke Apothekers Vereniging
Wachtdiensten
Wachtdiensten
Wegbeschrijving
mappy.be
maporama.com
Office supplies
Lyreco